Quy trình sản xuất

Với chính sách chuẩn hoá chất lượng, hiện đại hoá dây chuyền, đa dạng hoá sản phẩm bao bì, công ty đã đầu tư đồng bộ các dây chuyền sản xuất các mặt hàng mới, nâng cao chất lượng và số lượng theo nhu cầu thị trường.
Click here

Nguyên liệu sản xuất

Nguyên liệu đáp ứng các tiêu chuẩn TCVN, ASTM, ISO.., an toàn với môi trường. Sản phẩm được đảm bảo từ nhập nguyên liệu sản xuất và được kiểm duyệt kỹ lưỡng trước khi đến tay khách hàng

Click here