Printed perforated BOPP plastic bag with sealing tape

Túi BOPP in, đột lỗ ( Có dán băng dính )

Danh mục: